Suomalaisten lähetystyöntekijöiden toiminta ja kokemukset nälänhädän aikana Ambomaalla vuosina 1928–33

Dublin Core

Title

Suomalaisten lähetystyöntekijöiden toiminta ja kokemukset nälänhädän aikana Ambomaalla vuosina 1928–33

Description

Trans: "Finnish Missionaries' Activities and Experiences during the Famine in Ovamboland, 1928-33." - Master's Dissertation: University of Eastern Finland - Tutkimustiedote Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta/Yleinen historia Lisa Nyholm Suomalaisten lähetystyöntekijöiden toiminta ja kokemukset nälänhädän aikana Ambomaalla vuosina 1928–33 Pro gradu –tutkielma, 83 sivua, sekä lähteet ja tutkimuskirjallisuus. Yhteensä 87 sivua. joulukuu 2008 Tutkielman kohteena ovat suomalaisten lähetystyöntekijöiden työn muutokset, sekä heidän kokemuksensa vuosien 1929-1930 nälänhädästä. Tutkielma käsittelee nälänhädän kontekstissa myös lähetystyöntekijöiden suhtautumista paikalliseen väestöön eli amboihin, sekä lähettien suhteita Lounais-Afrikan siirtomaahallintoon. Aikarajaus tutkielmalle on 1928- 1933, sillä tarkoituksena on nimenomaan pyrkiä vertailemaan muutosta ennen, sekä jälkeen koetun kriisin. Lähteinä on käytetty Suomen Lähetysseuran tallettamaa materiaalia. Pääosan lähteistä muodostaa lähettien kokousten pöytäkirjat, jotka sisältävät muun muassa lähettien vuosiraportteja kentältä. Lisäksi on käytetty lähettien henkilökohtaisia kokoelmia eli kirjeenvaihtoa ja omia muistiinpanoja. Suomen Lähetysseuran lähteiden lisäksi tutkielmassa on hyödynnetty Lounais-Afrikan Kansainliitolle toimittamia vuosiraportteja hallituksen toiminnasta mm. Ambomaalla. Nälänhätä mullisti lähetystyöntekijöiden työnkuvan. Perinteisten työmuotojen, kuten koulu-, sairaanhoito- ja saarnatyön, kärsiessä varojen puutteesta ja haastavista olosuhteista, nousi uusia tapoja viedä kristinuskoa eteenpäin. Esimerkiksi hätäaputyömaat toimivat keinona saada lisää kuulijakuntaa kristinuskolle. Kuivuus kiristi lähettien ja paikallisten välejä. Lisääntyneet kirkosta eroamiset ja suomalaisten silmissä ei-kristilliset tavat aiheuttivat katkeruutta ja syytöksiä. Hallituksen suunnalla nälänhätä toimi yhteistyön tiivistäjänä. Lounais-Afrikan hallitus oli aktiivisesti liennyttämässä kriisiä ja lähetit olivat keskeinen yhteistyökumppani kentällä. Avainsanat: Nälänhätä, Suomen Lähetysseura, lähetti, Ambomaa, ambo, hätäaputyö, LounaisAfrikka.

Creator

Lisa Nyholm

Source

http://urn.fi/URN:NBN:fi:joy-20090006

Publisher

Joensuun yliopisto (University of Eastern Finland)

Date

2008

Format

PDF

Language

Finnish

Files

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/dc859bc0fce087ee9266491a2e95bf89.pdf

Citation

Lisa Nyholm, “Suomalaisten lähetystyöntekijöiden toiminta ja kokemukset nälänhädän aikana Ambomaalla vuosina 1928–33,” Namibia Digital Repository, accessed October 1, 2023, https://namibiadigitalrepository.com/items/show/284.

Output Formats