Browse Items (31 total)

  • Collection: Karakul Breeders Association

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/5cb4bb7d1c0b0321ed71371f69a164b3.pdf
1. Die Karakoeltelersgenootskap - 70 jaar oud - B. von Kunow

2. 50 jaar aktiewe van die KTG - B. von Kunow

3. An anatomical comparison of the rumen and reticulum of black, grey and white Kakakul Lambs - H.B. Groenewald & K.K. Booth

4.…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/29bb8cf1a91ef9e1aefe9f85762a6b7e.pdf
1. Various pages of commemoration - C.J.S van der Wath

2. Die toetssentrum vir Karakoelramme - V. van der Westhuizen

3. Karakoelteelpraktyke in perspektief - M.G. Steyn

4. Produksie van wit pelse? - P.H. Hugo

5. Influence of season of…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/4b75e9901ed89dcd36fb810c3c3577ce.pdf
1. Eignet sich das Karakulschaf zur Fleischnutzung? - H.E. Matter

2. Nageslagstoetsing by Karakoelskape - B. von Kunow

3. Correlations of presence of seminal white blood cells and the prevalence of separated spermatozoal heads with subclinical…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/d1173425552c9e535895f8413bce8e80.pdf
1. Bleaching of Karakul Pelts - A.E. Russel

2. Die umwelt - ein wichtiger Einflussfaktor auf die Fruchtbarkeit beim Karakulschaf - H.E. Matter

3. Nagelslagstoetsing by Karakoele - D.S. de Lange

4. Uittreksels uit die Jaarverslag van die…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/323b5048293ab5fe23d62e18ca5c221a.pdf
1. Raseienskappe van die volwasse Karakoel - Raad van die KTG

2. Geskiedkundige oorsig van die Karakoelskaap ten opsigte van sy herkoms, wereldverspeiding en ontwikkeling in Suider Afrika - G.F. Mueller

3. KZV - Prozente und/oder Zuechter…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/83294a95d86367ba9a154216956691ba.pdf
1. Barunzuechtung und Braunproduktion - Bruinteling en Bruinproduksie - W. Luesse

2. Fotografering van karakoellammers - M.G. Steyn

3. Vleisproduksie uit Krakoelskape - L.P. Volsoo, A.C. Grove, H.L.B. Bosman

4. Reproduksie by Karakoelskape -…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/307993197f6368071d135586fc0dcff3.pdf
1. Karakoelboerdery vandag - M.G. Steyn

2. Letale Faktore en Ander erflike gebreke by Karakoelskape - J.A. Nel & S.C. Slippers

3. Die Weerstelsels van SWA - J.J. Taljaard

4. Die Teling van Karakoelskape - 'n oorsig - S.J. Schoeman

5. Zum…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/6715131a39356737ff1d465cb0d03145.pdf
1. 75 Jarige bestaan van die Karakoelskaap in SWA - B. von Kunow

2. Beskrywing van Karakoellammers en die beoordeling van fotos - KTG Raad

3. Kleuroorerwing en die belang van kleurvariasie by Karakoelpelsproduksie - J.A. Nel & J.B. van…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/a6c28645e8fca84333c261cacb658237.pdf
1. Haarkwaliteit van Swakara pelse - G.F. Meuller

2. Die invloed van kleurvariasie op die mortaliteit en reprooduksievermoe by die wit karakoel - S.J. Schoeman

3. Belangrike aspekte van voeding - W. Visser

4. Peculiarities in Sur Colour…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/d9bd8a79709e7ffb2d9b4fbd60a971a7.pdf
1. Groepteelskemas - hul aard, omvang, onderliggende genetiese basis en moontlike rol in die praktyk - Jan Hofmeyr

2. Waarnemings uit die histologiese fase van S-haarprojek - P.H. Hugo

3. Der Zuchtwert von Karakoelboeken - eine…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/3e30f4c260f47a236028c9099aa6337f.pdf
1. Die verandering van seker pelshoedanighede vanaf die Karakoellam na die ru pels - J.A. Nel, S.J. Schoeman, E.M. Coetzee

2. Der Zuchtwert von Karakulboecken - eine Zuchtarteianalyse - H.E. Matter

3. The Relation between Martindale abrasion…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/af6fced414a09f5176fa9a7a8e0444ab.pdf
1. Karakoelboere eer 'n weldoener - J.A. Nel

2. Die Karakoelbedryf in Perspektief - J.A. Nel

3. Die Verandering way pelse ondergaan vanaf die Karakoeliam na die ru Pels - J.A. Nel

4. Der Einsatz sterilisierter Boeke vor der Deckzeit - ihr…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/dbf6be3acabb446220a44431a97ddd80.pdf
1. Der KZV und die Tragfaehigkeit von SWAKARA - H.J. von Hase

2. Die belangrikheid van Veldikte in Karakoelteelt - G.J. van Zyl

3. Der Einfluss des Managements auf die Fruchtbarkeit beim Karakulchaf in Sudwestafrikanischen Zuchten - H.E.…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/8c2e37e40169ed2cc07ee87d5cb15a13.pdf
1. Die effek van krultipe en haartwaliteit op die duursaamheid van SWAKARA pelse - G.F. Mueller

2. Die Kleurvariasie in die nageslag van grys karakoel - G.J. van Zyl

3. Der Einfluss des Bockes auf die Fruchtbarkeid der Karakulschafe beim…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/d37861e052b91b9803a543e40ea2d770.pdf
1. Rift Valley fewer in Sheep - H.P. Schneider

2. Die Neudamm Stoet - V.v.d. Westhuizen

3. Improving Fertility in Karakul Sheep - P.J. le Roux & V.v.d. Westhuizen

4. Kleuring van wit SWAKARA pelse - G.F. Mueller

5. The selection of the…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/1f475a7b01048cdf21528600c3aa663f.pdf
1. Verslag van navorsingsaktiwiteite op die Karakoelnavorsingsstasie - LTD

2. Die Invloed van tyd van toediening en dosis dragtige merriserum op die fekundieteit van Karakoelooie - LTD

3. K.I. en nageslagtoesig vir verbetering van teelkuddes en…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/889a93136f27ba2616840f7fe94086b1.pdf
1. Die hulp van die Voedsel- en Landbou Organisasie (FAO) van die VVO met die Ontwikkeling van die Karakoelbedryf in Afghanistan (uittreksel) - U. Valiev

2. Genetiese Navorsing op die Karakoel (uittreksel) - E.A. Egarov & R.G. Valiev

3. Die…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/bfd8a09f1e10705ecdc3a8e7ee107ddc.pdf
1. Voorwoord deur S. E. die Minister van Landbou Mnr. D.C.H. Uys
2. Die Internasionale Karakoelmark en SWAKARA - H.J. von Hase
3. Toekomstaak en -rol van die Stoetteling en die Stamboekvereniging in Suid-Afrika - J.H. Hofmeyr
4. Produksiekost van…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/490f5a41e230bfab0a69876de8ed65da.pdf
Table of Contents:

1. Voorwoord - H.J. van Hase
2. Die sinchronisering van oestrus by karakoelooe en die toepassing daarvan as hulpmiddel by kunsmatige inseminasie - P.J. le Roux
3. Uittreksel van die Vorderingsverslag oor Landbounavorsing in…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/42fbd93e6ba0f0252dd8519023b37bb4.pdf
-Forward
-50 Years of the Karakul Breeders Association of SWA
-Bernhard Pietzsch, obit.
-Views on the SWA Persian Lamb
-The following 50 years of karakul breeding
-The development of the while karakul sheep
-Postnatal hair development and…
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2