Browse Items (37 total)

  • Tags: Farming

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/301fb382dc96475bec40f443c069a836.pdf
A new and improved cultivar of pearl millet (Pennisetum glaucum), Okashana-1, was released in Namibia in 1990 and was rapidly adopted in Ovamboland. However, as most farmers do not buy new seeds each year, any genetic trials of the cultivar on actual…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/5cb4bb7d1c0b0321ed71371f69a164b3.pdf
1. Die Karakoeltelersgenootskap - 70 jaar oud - B. von Kunow

2. 50 jaar aktiewe van die KTG - B. von Kunow

3. An anatomical comparison of the rumen and reticulum of black, grey and white Kakakul Lambs - H.B. Groenewald & K.K. Booth

4.…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/29bb8cf1a91ef9e1aefe9f85762a6b7e.pdf
1. Various pages of commemoration - C.J.S van der Wath

2. Die toetssentrum vir Karakoelramme - V. van der Westhuizen

3. Karakoelteelpraktyke in perspektief - M.G. Steyn

4. Produksie van wit pelse? - P.H. Hugo

5. Influence of season of…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/4b75e9901ed89dcd36fb810c3c3577ce.pdf
1. Eignet sich das Karakulschaf zur Fleischnutzung? - H.E. Matter

2. Nageslagstoetsing by Karakoelskape - B. von Kunow

3. Correlations of presence of seminal white blood cells and the prevalence of separated spermatozoal heads with subclinical…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/d1173425552c9e535895f8413bce8e80.pdf
1. Bleaching of Karakul Pelts - A.E. Russel

2. Die umwelt - ein wichtiger Einflussfaktor auf die Fruchtbarkeit beim Karakulschaf - H.E. Matter

3. Nagelslagstoetsing by Karakoele - D.S. de Lange

4. Uittreksels uit die Jaarverslag van die…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/323b5048293ab5fe23d62e18ca5c221a.pdf
1. Raseienskappe van die volwasse Karakoel - Raad van die KTG

2. Geskiedkundige oorsig van die Karakoelskaap ten opsigte van sy herkoms, wereldverspeiding en ontwikkeling in Suider Afrika - G.F. Mueller

3. KZV - Prozente und/oder Zuechter…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/83294a95d86367ba9a154216956691ba.pdf
1. Barunzuechtung und Braunproduktion - Bruinteling en Bruinproduksie - W. Luesse

2. Fotografering van karakoellammers - M.G. Steyn

3. Vleisproduksie uit Krakoelskape - L.P. Volsoo, A.C. Grove, H.L.B. Bosman

4. Reproduksie by Karakoelskape -…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/307993197f6368071d135586fc0dcff3.pdf
1. Karakoelboerdery vandag - M.G. Steyn

2. Letale Faktore en Ander erflike gebreke by Karakoelskape - J.A. Nel & S.C. Slippers

3. Die Weerstelsels van SWA - J.J. Taljaard

4. Die Teling van Karakoelskape - 'n oorsig - S.J. Schoeman

5. Zum…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/6715131a39356737ff1d465cb0d03145.pdf
1. 75 Jarige bestaan van die Karakoelskaap in SWA - B. von Kunow

2. Beskrywing van Karakoellammers en die beoordeling van fotos - KTG Raad

3. Kleuroorerwing en die belang van kleurvariasie by Karakoelpelsproduksie - J.A. Nel & J.B. van…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/a6c28645e8fca84333c261cacb658237.pdf
1. Haarkwaliteit van Swakara pelse - G.F. Meuller

2. Die invloed van kleurvariasie op die mortaliteit en reprooduksievermoe by die wit karakoel - S.J. Schoeman

3. Belangrike aspekte van voeding - W. Visser

4. Peculiarities in Sur Colour…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/d9bd8a79709e7ffb2d9b4fbd60a971a7.pdf
1. Groepteelskemas - hul aard, omvang, onderliggende genetiese basis en moontlike rol in die praktyk - Jan Hofmeyr

2. Waarnemings uit die histologiese fase van S-haarprojek - P.H. Hugo

3. Der Zuchtwert von Karakoelboeken - eine…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/3e30f4c260f47a236028c9099aa6337f.pdf
1. Die verandering van seker pelshoedanighede vanaf die Karakoellam na die ru pels - J.A. Nel, S.J. Schoeman, E.M. Coetzee

2. Der Zuchtwert von Karakulboecken - eine Zuchtarteianalyse - H.E. Matter

3. The Relation between Martindale abrasion…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/af6fced414a09f5176fa9a7a8e0444ab.pdf
1. Karakoelboere eer 'n weldoener - J.A. Nel

2. Die Karakoelbedryf in Perspektief - J.A. Nel

3. Die Verandering way pelse ondergaan vanaf die Karakoeliam na die ru Pels - J.A. Nel

4. Der Einsatz sterilisierter Boeke vor der Deckzeit - ihr…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/dbf6be3acabb446220a44431a97ddd80.pdf
1. Der KZV und die Tragfaehigkeit von SWAKARA - H.J. von Hase

2. Die belangrikheid van Veldikte in Karakoelteelt - G.J. van Zyl

3. Der Einfluss des Managements auf die Fruchtbarkeit beim Karakulchaf in Sudwestafrikanischen Zuchten - H.E.…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/8c2e37e40169ed2cc07ee87d5cb15a13.pdf
1. Die effek van krultipe en haartwaliteit op die duursaamheid van SWAKARA pelse - G.F. Mueller

2. Die Kleurvariasie in die nageslag van grys karakoel - G.J. van Zyl

3. Der Einfluss des Bockes auf die Fruchtbarkeid der Karakulschafe beim…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/d37861e052b91b9803a543e40ea2d770.pdf
1. Rift Valley fewer in Sheep - H.P. Schneider

2. Die Neudamm Stoet - V.v.d. Westhuizen

3. Improving Fertility in Karakul Sheep - P.J. le Roux & V.v.d. Westhuizen

4. Kleuring van wit SWAKARA pelse - G.F. Mueller

5. The selection of the…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/1f475a7b01048cdf21528600c3aa663f.pdf
1. Verslag van navorsingsaktiwiteite op die Karakoelnavorsingsstasie - LTD

2. Die Invloed van tyd van toediening en dosis dragtige merriserum op die fekundieteit van Karakoelooie - LTD

3. K.I. en nageslagtoesig vir verbetering van teelkuddes en…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/889a93136f27ba2616840f7fe94086b1.pdf
1. Die hulp van die Voedsel- en Landbou Organisasie (FAO) van die VVO met die Ontwikkeling van die Karakoelbedryf in Afghanistan (uittreksel) - U. Valiev

2. Genetiese Navorsing op die Karakoel (uittreksel) - E.A. Egarov & R.G. Valiev

3. Die…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/bfd8a09f1e10705ecdc3a8e7ee107ddc.pdf
1. Voorwoord deur S. E. die Minister van Landbou Mnr. D.C.H. Uys
2. Die Internasionale Karakoelmark en SWAKARA - H.J. von Hase
3. Toekomstaak en -rol van die Stoetteling en die Stamboekvereniging in Suid-Afrika - J.H. Hofmeyr
4. Produksiekost van…

http://namibia.leadr.msu.edu/files/original/490f5a41e230bfab0a69876de8ed65da.pdf
Table of Contents:

1. Voorwoord - H.J. van Hase
2. Die sinchronisering van oestrus by karakoelooe en die toepassing daarvan as hulpmiddel by kunsmatige inseminasie - P.J. le Roux
3. Uittreksel van die Vorderingsverslag oor Landbounavorsing in…
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2